030 - 298 5050

Online strategie

Een goede internet (marketing) strategie is de basis voor een succesvolle website of webapplicatie. Ons advies is dan ook: start een website ontwikkelingstraject altijd met een internet strategie en een concept. Ongeacht de grootte van een project.

Alvorens een nieuwe website te laten ontwikkelen, dient u stil te staan bij onder meer de volgende vragen:

- Wat zijn uw online doelstellingen?
- Wie is uw doelgroep en hoe bereikt u die?
- Hoe overtuigt u uw doelgroep?
- Hoe handelt u het administratieve proces soepel af?

Evident is uw online partner wanneer het gaat om gedegen consultancy en website advies. Samen met u formuleren we een passende online strategie in de eerste fase van het traject. Daar blijft het echter niet bij: ook na oplevering van uw website blijven we als strategisch partner met u meedenken.

Van internet strategie tot internet concept

De internet consultants van Evident helpen u via enkele strategiesessies om op een gestructureerde en resultaatgerichte wijze tot de meest optimale internet strategie te komen. Deze online strategie is overkoepelend: zij heeft niet alleen betrekking op de site, maar ook op al uw online marketingactiviteiten, de aansluiting bij de organisatie en de koppeling van het online transactieproces met de bestaande administratieve systemen.

In één of meerdere sessies inventariseren we uw business model, de marktontwikkelingen en concurrentie, doelstellingen & KPI’s, de kenmerken en wensen van uw doelgroepen (persona’s), merkwaarden en de plek van de online uiting in de mediamix. Vervolgens bepalen we hoe hier met de online applicatie op ingespeeld kan worden.

De complete online strategie wordt desgewenst verder doorvertaald naar een internet concept. Er wordt gefocust op een concrete propositie voor uw website of webapplicatie: wat worden de doelstellingen en bijbehorende succesindicatoren voor dit project? Welke handelingen moet uw doelgroep kunnen uitvoeren en welke functionaliteiten moet deze dus bieden? Op welke apparaten moet het gebruikt kunnen worden? Het concept wordt uitgewerkt in moodboards, schermschetsen, copy en soms een prototype. Dat geeft een helder beeld van het uiteindelijke resultaat en zorgt ervoor dat uw website of webapplicatie optimaal gefocust is op conversie.

Strategische internet marketing

Evident denkt ook met u mee over uw internet marketing strategie. Is een Facebook pagina geschikt voor uw doelgroep? Hoe kunt u effectief adverteren via Google? Hoe belangrijk is zoekmachine marketing? Welk budget wordt er ingezet per kanaal?

Samen formuleren wij een complete en gedetailleerde internet marketing strategie. We gaan voor de optimale mediamix, zodat de online applicatie het maximale resultaat oplevert.

Lees meer over Evident en internet marketing.

Losse strategietrajecten & internet consultancy

Heeft u al een website, maar wilt u graag eens met onze internet consultants brainstormen of sparren over een vernieuwde internet (marketing) strategie? U kunt ook een los strategietraject bij ons afnemen.

Interesse? Neem contact met ons op!